Основні напрями діяльності

Школа працює за авторською системою СЗН (семестрово-залікова система навчання - автор доктор психологічних наук Подмазін С.І.)

Семестри: І семестр (І чверть, ІІ чверть); ІІ семестр (ІІІ чверть, ІV чверть)

Спарені уроки: всі уроки проводяться парами по 40 хвилин урок. Перерви по 10 та 20 хвилин

Блочне викладання: протягом чверті викладається 70 % від загальної кількості предметів.

Блочне викладання предметів

У 5-11 класах протягом кожного поточного семестру (чверті) викладаються не всі навчальні предмети, а тільки їх частина (2/3 від загальної кількості):

- предмети з невеликою кількість годин викладаються протягом однієї- двох чвертей;
- англійська мова, трудове навчання, фізична культура, "Захист Вітчизни" рівномірно викладаються протягом року;
- допустима концентрація одного предмета на тиждень - 2 пари.

Блочне викладання предметів дозволяє домогтися ефекту "занурення" у предмет, що створює передумови для опанування системними глибокими, усвідомленими знаннями.

Уроки-пари

Усі предмети у середній і старшій школі викладаються парами (два уроки по 40 хвилин з перервою 10 хвилин, між парами-20). Протягом дня проходить три-чотири пари. Проведення уроків парами дозволяє учням готуватися до 2-3 предметів замість 5-6 у звичайній школі.
Важливим результатом впровадження скорочених спарених уроків є економія на кожному уроці (без збитку для процесу пізнання) 10 хвилин робочого часу вчителя, що ефективно використовуються у вигляді додаткових індивідуальних занять (ДІЗ).

ДІЗи (додаткові індивідуальні заняття)

Хвилини, що залишаються від кожного уроку та використовуються вчителем (безкоштовно для батьків) у позаурочний час:
- для контролю діяльності учня (відпрацювання контрольних, лабораторних, практичних робіт, читання віршів напам'ять тощо);
- коригування знань учня (додаткові заняття з дітьми, які тривалий час не відвідували школи, або мають недостатній рівень знань з опанованих навчальних тем);
- розвитку учня (підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах).

Контроль знань учнів 5-11 класів проводиться у вигляді тематичних та семестрових оцінювань.

Основні завдвння школи на навчальний рік:

1. Створення умов для навчання і виховання дітей:

· створення здоров’язбережного середовища – оптимальних умов для навчання і виховання дітей, збереження і зміцнення їх здоров'я;

· розвиток та закріплення в учнів навичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності та свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих;

· розвиток системи профільного навчання через:

- підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання;

- забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти;

- впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі;

· виокремлення одного з найголовніших напрямів виховної роботи патріотичного виховання, яке є стратегічним за своїм значенням завданням;

· повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів;

· забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

· розвиток комплексної системи моніторингу якості освіти та методичної роботи в школі;

· розвиток системи рейтингіу дяльності педагогічних працівників та учнів школи.

2. Розвиток матеріально-технічної бази:

· зміцнення матеріально-технічної бази закладу за напрямками:

- оновлення шкільних меблів;

- придбання засобів навчання;

- придбання спортивного інвентарю і обладнання;

3. Інформатизація освіти

· робота з програмнимо комплексом «Міська освітня мережа»;

· проведення системи навчально-методичних заходів щодо питань впровадження в навчально-виховний процес, управлінську діяльність і методичну роботу інформаційно-комунікаційних технологій;

· участь у конкурсі-захисту на кращу модель інформатизації закладів освіти.

4. Забезпечення матеріальних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогів:

· соціальний захист педагогів;

· створення умов для професійного зростання педагогічних працівників;

· створення комплексу умов, що сприяють адаптації учителя до роботи в режимі інноваційного пошуку;

· організацію мікродосліджень, моніторингу і аналізу окремих сегментів методичної і навчально-виховної роботи педагогічних колективів.

Кiлькiсть переглядiв: 1378