ст.30 ЗУ "Про освіту" ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Статут Завантажити...
Ліцензія на впровадження освітньої діяльності Завантажити..
Сертифікати на акредитацію програм -
Структура та органи управління закладу Управління закладом освіти здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор.
Завантажити...
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Завантажити...
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти Перейти...
Територія обслуговування, закріплена за закладом Завантажити...
Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі Завантажити...
Мова освітнього процесу Українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) Завантажити...
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти Перейти...
Результати моніторингу якості освіти Завантажити...
Річний звіт про діяльність закладу освіти Перейти...
Правила прийому до закладу освіти Завантажити...
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Завантажити...
Розмір плати за навчання, здобувачів освіти Плата за навчання не здійснюється.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати Заклад не здійснює платні послуги.
Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти Перейти...
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати та проживання -
Інформація щодо отримання публічних коштів (кошторис, фінгансовий звіт) Завантажити...
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти Завантажити...
Порядок подання та розгляду ( з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Завантажити...
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу ( цькування) Завантажити...
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством Перейти...
Кiлькiсть переглядiв: 1190